Om ReBuild

  • En platform
    ReBuild er en forsknings-, undervisnings- og innovationsplatform på DTU Byg for bæredygtig transformation af vores byggede miljø. En platform, hvor renoveringsløsninger kan testes, analyseres og forbedres. Når en beslutning om at renovere en eksisterende bygning er taget, tilbyder ReBuild platform alle de værktøjer, analyser, test og assistance i udvikling, der gør det muligt at få den maksimale komfort, energieffektivitet og god totaløkonomi ud af investeringen.

  • En tværfaglig tilgang
    ReBuild bygger på en tværfaglig tilgang. Dette gør det muligt at bevæge sig fra traditionelle løsninger til holistisk syn på transformation, herunder gennemgribende renoveringer. ReBuild-gruppen på DTU Byg har en bred viden, avancerede værktøjer og metoder til at levere integrerede design metoder, beslutningsværktøjer og løsninger. Integrationen er den største udfordring og styrke. Numeriske værktøjer sammen med eksperimentelle faciliteter i laboratoriet og i felten støtter teoretisk forskning, mens seminarer og praktiske workshops muliggør overførsel af viden, som er nødvendig for innovation. Platformen danner også grundlag for forskningsuddannelsen (ph.d. og post.doc) og efteruddannelsen.

  • Skalering af renoveringsløsninger
    Renoveringsløsninger kan skabes på alle niveauer: materialer, komponenter, konstruktioner, bygninger, bydele og byer. Den holistiske tilgang omfatter også processen med design og implementering, herunder byggeprocessen og bygningsdriften. State-of-the-art viden og erfaring i designmetoder og værktøjer kombineres og verificeres med eksperimentelle set-ups og demonstrationsprojekter. Samspillet mellem de virtuelle modeller og de ​​virkelige bygninger danner "missing link" og muliggør opskalering af enhver mock-up eller demonstrationsløsning til fuldskalaløsninger for bydele og i sidste ende byer. Platformen er med til at finde de bedste løsninger og metoder.