Forside

Tilmeld nu: 7PHN konference 20.-21. august, 2015

DTU Byg og ReBuild er medarrangør på 7PHN Bæredygtige Byer og Bygninger - en nordisk konference i København 20.-21. August 2015. Se mere på 7PHN

Kom og hør om nyeste forskningsresultater, ambitiøse byggeprojekter og produktudvikling indenfor energieffektive og bæredygtige løsninger!

ReBuild

ReBuild er en platform på DTU Byg for forskning, undervisning og innovation for bæredygtig transformation af det byggede miljø.

Læs mere...

  • Vi hjælper byggesektoren i at reducere den samlede miljøpåvirkning. Een af de konkrete mål i Regeringens energirenoveringsstrategi offentliggjort i maj 2014 er at reducere energiforbruget til opvarmning med 35% inden 2050.
  • Vi gør det muligt at opnå maksimal komfort for brugerne i renoveringsprojekterne samtidigt med at energieffektiviteten forbedres med det bedste totaløkonomi
  • Vi tester og modellerer ydeevnen af ​​materialer, komponenter og løsninger på alle niveauer, udvikler design metoder, værktøjer, vejledninger og strategier for bæredygtig transformation af det byggede miljø for beslutningstagere og interessenter.
  • Vi forbedrer de eksisterende bygninger, konstruktioner og byer med tværfaglig viden, værktøjer og metoder, der munder ud i
    - Integrerede designmetoder
    - Beslutningsværktøjer
    - Tekniske løsninger

Når du gør det, så gør det rigtigt!